Selecteer een pagina

Uitdaging

i3event is een evenement waar innovatieve plannen getoetst en – waar nodig – verbeterd worden in samenwerking met financiële experts en adviseurs. VormFabriek werd gevraagd een stijl te ontwikkelen die aansluit bij de gewenste uitstraling van het event: wervend, vernieuwend, enthousiast en dynamisch. Waarin de meester-gezel relatie, co-creatie en samenwerking duidelijk naar voren komt.

Oplossing

In een aantal stappen inventariseerden we wat bestaande initiatieven doen, hoe initiatiefnemers zich presenteren, welke keywords veel genoemd worden en hoe deze samengevoegd kunnen worden met de gewenste uitstraling van het event. Dit resulteerde in een herkenbare kleur- en vormentaal van het i3event.

Stap 1

In kaart brengen wat we doen en aangeven hiërarchie: wat vinden we belangrijk, wat vinden we het belangrijkst:

 • Krediet
 • Potentie
 • Ondernemerschap
 • Innovatie
 • Uniek
 • Investeerders
 • Financiële onderbouwing
 • Coaching
 • Idea Invent Invest
 • Groeidiamantjes
 • Werkgelegenheid
 • Realistisch
 • Zakelijk
 • Orginaliteit
 • Kansrijk
 • Impuls economie
 • Presteren/Presenteren
 • Bestaande initiatieven
 • Haalbaarheid
 • Ondernemersplan

Stap 2

Bepalen gewenste imago. Hoe willen we voor het voetlicht treden, welke sfeer, wat voor gevoel willen we naar buiten toe uitstralen:

 • Wervend, Vernieuwend, Enthousiast, Dynamisch
 • Meerwaarde biedend, ‘Hier wil ik bij zijn’
 • Meester-gezel relatie, co-creatie, samenwerking
 • Helder, eenduidig, consistent, uniek

Stap 3

In kaart brengen welke bestaande initiatieven er zijn vanuit bedrijfsleven, opleidingen en andere competities

Opleidingen

Bedrijfsleven

Competities

Inventariseren dominant kleurgebruik van de collega’s zodat we daar rekening mee kunnen houden in de kleurstelling van ons beeldmerk.

Opleidingen

Bedrijfsleven

Competities

Stap 4

Hoe presenteren de initiatiefnemers zichzelf en hoe kunnen we een subtiele verwijzing maken zonder de een boven de ander te stellen…

Het gebruik van ronde vormen is een duidelijke constante tussen de verschillende partijen.

Stap 5 – Uitwerking 1

Om een subtiele verwijzing naar de initiatiefnemers te maken gebruiken we de cirkel als basisvorm. We kijken naar de belangrijke drie fases uit het traject dat de deelnemers moeten doorlopen: Idea -> Improve -> Invest
Samen vormen ze de basis voor de twee beeldmerken die we gaan presenteren.
In het ontwerp houden we uiteraard rekening met alle bevindingen uit voorgaande stappen.

Om het unieke karakter te benadrukken willen we een kleurstelling die we niet gezien hebben bij de inventarisatie van de collega’s in stap 3. De vormentaal moet aansluiten bij de keywords en het voorgestelde gewenste imago in stap 1 en 2. Hieronder het resultaat waarin de sfeer en uitstraling belangrijker is dan de precieze uitwerking. We testen hoe het beeldmerk zich houdt bij super klein en groot toepassen.

Dynamisch – Bruisend – Enthousiast – Groei
Eenduidig (kleurstelling) – Consistent
Ronde vormentaal: aansluitend bij logo’s initiatiefnemers

Stap 5 – Uitwerking 2

In het tweede voorstel willen we de verschillende fases van het traject benadrukken. Iedere fase heeft hier een eigen kleur gekregen:
Grijs voor de eerste fase: het idee
Turkoois voor de tweede fase: ontwikkeling van het idee
Magenta voor de laatste fase: financiering en lancering

Vanuit de schets kregen we het idee om de drie onderdelen in elkaar te laten grijpen zodat het een dynamisch verloop tussen de verschillende fases laat zien.

Belangrijke keywords zijn hier:
Dynamisch
Verbonden/samenwerking
Co-creatie, visualisatie van de verschillende stappen in het proces