Selecteer een pagina

Uitdaging

Vanuit de organisatie kwam de input dat het logo oubollig oogde en niet meer van deze tijd was. Daarnaast ervaarden medewerkers problemen met het toepassen van het logo op klein formaat. De tekst rondom het logo is dan niet meer leesbaar. Er waren verschillende versies van het logo in omloop. Mennistenerf wilde toegroeien naar één logo dat op elk formaat goed toepasbaar is.

Het nieuwe logo moet aansluiten bij de kernwaarden zoals die door Mennistenerf onlangs zijn vastgelegd: gastvrijheid, aandacht, vertrouwen, eerbied.

Oplossing

Een belangrijk punt dat in ons huisstijlonderzoek naar voren kwam was: ‘Samen maken we het verschil’. Daarnaast viel ons op hoe breed de dienstverlening van het Mennistenerf is. We hebben ervoor gekozen gebruik te maken van het ‘Zaans groen’ dat in de Zaanstreek herleeft in onder andere architectuur. De doelgroep van het Mennistenerf heeft een duidelijke link met Zaans groen, wat voor ons de overweging is geweest om dit kenmerkende stijlelement toe te passen in de nieuwe huisstijl.

Verder keken we naar het verleden: wat zijn de grondbeginselen van het Mennistenerf en hoe heeft de traditie en de organisatie zich ontwikkeld tot wat het nu is. We wilden hiermee een herkenbaar verhaal vertellen en het fundament leggen voor de nieuwe identiteit van het zorgcentrum.

Stap 1 – Oude situatie

Kijken naar de huidige situatie. Op de vraag waarom het huidige logo niet meer voldoet komen een aantal zaken naar boven:

 • Oubollig
 • Verschillende versies in omloop
 • Probleem klein gebruik
 • Niet meer van deze tijd
 • Geel niet meer wenselijk

Stap 2

Via een korte vragenlijst inventariseren welke wensen er leven binnen Mennistenerf. Wie zijn we, wat willen we uitstralen, hoe presenteren anderen zich binnen de sector, welke kernwoorden zijn van toepassing op de eigen organisatie. Deze info voegen we samen in de nieuwe situatie.

 • Zaans (groen)
 • Herkenbaar/Veilig
 • Huiselijk
 • Gastvijheid
 • Aandacht
 • Vertrouwen
 • Eerbied
 • Goede kwaliteit van zorg
 • Kleinschalig
 • Eigen regie
 • Samen maken we het verschil

Stap 3 – Wat is Het Mennistenerf?

De naam Mennisten komt van de Fries Menno Simons (of Minne Simens in het Fries). Minne leefde rond 1500 in het Friese Witmarsum en predikte daar en in de buurt. Door bijbelstudie kwam hij tot de conclusie dat er geen grond in de bijbel was voor het dopen van kinderen. Hij was ervan overtuigd dat dit – net als in de bijbel – moest gebeuren wanneer dit een weloverwogen keuze was. Daarbij kwam hij meer elementen uit het Katholicisme tegen waar hij geen grondslag voor vond, zoals de wijn en de josti. Hij beschouwde dit enkel als ritueel.

In 1535 liet hij zich wederdopen en kwam daarmee in conflict met de Katholieke kerk. In verband met de vervolgingen door de Katholieke kerk vertrok hij naar Groningen/Oost Friesland, van waaruit hij geloofsgenoten schriftelijk ondersteunde. In 1539 kwam het Fundamentenboek van de pers waarin hij de grondbeginselen voor het doopsgezinde geloof opnam.

Omdat het fundamentenboek een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van de doopsgezinden lijkt het ons een mooie kapstok voor de huisstijl.

 

Inspiratie – Fundamentenboek uit 1539

De boekdrukkunst in de 15e eeuw maakte gebruik van houten blokken die in spiegelbeeld werden gesneden waarna er een leesbare afdruk op papier van gemaakt kon worden. Dit proces was tijdrovend en na het drukken van die ene pagina kon het drukblok in de kachel. Gutenberg ontwikkelde rond 1450 een techniek met loden letters waarmee teksten gezet konden worden. Na het zetten van de tekst waren de loden letters opnieuw te gebruiken. Zo ontstonden de eerste herbruikbare lettertypes.

Rond 1540 – de tijd van het Fundamentenboek – waren er qua lettertypes grofweg twee stromingen die veel gebruikt werden in de boekdrukkunst. Aan de ene kant had je de Gotische letter, een veel gebruikte stijl in Duitsland die vooral in Liturgische werken te vinden was. Aan de andere kant was er de stijl uit Italië, die voortborduurde op de vormgeving van teksten die te vinden waren op gebouwen uit de Romeinse tijd. Onze huidige lettertypes zijn daar een afgeleide van.

Joos Lambrecht was drukker, lettersnijder en taalkundige. Hij is bekend van een van de eerste boeken over de Nederlandse spelling. Lambrecht ontwikkelde lettertypes die hij gebruikte in zijn drukwerk. Van één van zijn lettertypes, de ‘Italiek bourgeois’ die voor het eerst in 1539 werd gebruikt, is later een digitale versie gemaakt.

‘Black letter’
Textura Moyen Canon (32 punt)
Eerste gebruik: Spelen van zinnen, 1539

Romein mediaan (11 punt)
Origineel toegeschreven aan Joos Lambrecht
Eerste gebruik: Epistola quaedam Erasmi, 1536

Italiek bourgeois (9 punt)
Origineel toegeschreven aan Joos Lambrecht
Eerste gebruik: Refereynen, 1539

Romein augustijn (13 punt)
Origineel toegeschreven aan Joos Lambrecht
Eerste gebruik: Nicolas Le Borgne, 1543

Van 1539 naar heden

De ‘Italiek bourgeois’ die voor het eerst in 1539 werd gebruikt, is onlangs omgezet naar een digitale versie. Om de link met het verleden te benadrukken stellen wij voor om in de huisstijl van het Mennistenerf een font te gebruiken dat in het verlengde ligt van de stijl die rond 1539 veel werd gebruikt. Het contrast tussen dik en dun en de gebruikte schreven bepalen sterk het letterbeeld in het font dat Joos Lambrecht maakte.

Om hierbij aan te sluiten maar toch een moderne uitstraling na te streven hebben wij gekozen voor de Tisa. Een eigentijdse letter met een klassieke uitstraling. Dit past ook goed bij de kerngedachte van de Doopsgezinden. Niet volgens de letter, maar naar de praktijk van het leven.

Italiek bourgeois (9 punt)
Origineel toegeschreven aan Joos Lambrecht
Eerste gebruik: Refereynen, 1539

Joos Regular
– Laurent Bourcellier
Tisa
– Mitja Miklavčič

Andere organisaties

Een beeldmerk is een unieke uiting die past bij de eigen organisatie. Om een unieke stijl te ontwikkelen moet je weten hoe de collega’s/concurrenten zich positioneren. Wanneer je dit weet, en je weet wat de gewenste uitstraling vanuit de organisatie is, kun je interessante verschillen en overeenkomsten ontdekken.

Zaandam

Zaandam e.o.

Inspiratie

Wat valt op?

Wij zagen dat de basisvorm van de meeste logo’s van de collega’s bestaan uit cirkels en rechthoeken. Het logo van het Mennistenerf wordt juist gekenmerkt door de sterke diagonale lijnen. Wanneer we deze lijn voortzetten in het nieuwe beeldmerk, kunnen we aansluiten bij de vertrouwde vormentaal én tegelijk een uniek logo presenteren.

Zaandam

Zaandam e.o.

Inspiratie

Alle onderdelen samenvoegen

De lijnen uit het oude logo zijn naast elkaar gezet waardoor een grid ontstaat. De W en M uit het oude logo zijn tegen elkaar gezet om het ‘samen’ gevoel te benadrukken. Ze zijn nu echt onderdeel van elkaar. Vervolgens is het grid over de samengestelde W M gezet, waardoor er een beeldmerk ontstaat met verschillende facetten. Deze facetten hebben wij in verschillende tinten Zaans groen gezet en is synoniem met de diverse groep bewoners van het Mennistenerf en de hoeveelheid diensten die het Mennistenerf aanbiedt.

Uitwerking naar definitief logo